Oplandsudvalget

Omdrejningspunktet for oplandsudvalgets arbejde er at komme med implementerbare anbefalinger til, hvordan man kan understøtte oplandet.

Udvalgets opgave

Udvalgets opgave

Medlemmer

Medlemmer

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater

Kalender

Kalender

Udvalgets anbefalinger

Læs anbefalingerne