4. november 2019
Konstituerende møde

20. Februar 2020
Tættere kobling mellem udvalg og fællesråd

17. Marts 2020 
Infrastruktur og byudvikling

18. August 2020
Infrastruktur og byudvikling (udskudt pga corona)

8. September 2020 
Kultur- og fritidsundersøgelse Hjortshøj

10. September 2020
Kultur- og fritidsundersøgelse Tranbjerg

1. Oktober 2020
Kultur- og fritidstilbud i Oplandet

20. Oktober 2020
Kommunikationsformer i Oplandet

Ikke datofastsat
Afsluttende møde

 

Magistraten besluttede på sit møde mandag d. 16/3 at arbejdet i de midlertidige opgaveudvalg, herunder Oplandsudvalget, indtil videre suspenderes, så forvaltningerne kan omfordele deres ressourcer til driftsopgaver, herunder kritiske funktioner.

Når situationen tillader det vil en ny tidsplan for udvalgets arbejde blive offentliggjort.