Oplandsudvalget har sat fokus på det gode liv i Den Grønne Ring om Aarhus – det der også kaldes oplandet. Udvalget, som består af medlemmer af byrådet og eksterne medlemmer med en særlig viden om oplandet, har nu afleveret sine anbefalinger om tiltag, som byrådet kan sætte i værk.

Aarhus skal ikke bare være en god by for alle. Aarhus skal være en god kommune for alle. Den Grønne Ring om Aarhus skal med sine oplands-​ og landsbyer også være et godt sted for alle.

I perioden 2017- 2021 har Aarhus Byråd nedsat flere midlertidige udvalg, der i en afgrænset periode har skullet arbejde med udvalgte emner.

Et af udvalgene – Oplandsudvalget - har arbejdet med det gode liv i oplandet ud fra fire temaer: infrastruktur og byudvikling, kultur og fritidstilbud, kommunikation i og med oplandet samt tættere kobling mellem fællesråd og byråd.

Udvalget har nu afleveret sine færdige anbefalinger til Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø, som skal videresende dem til byrådet. Anbefalingerne kommer efter, at Oplandsudvalget har mødtes med fællesrådene i oplandet, besøgt flere oplandsbyer og talt med foreninger og borgere i oplandet.

Nu vil vi gerne høre din mening om anbefalingerne, og hvordan byrådet kan være med til at skabe det gode liv i oplandet indenfor de fire temaer, inden vi sender anbefalingerne videre til byrådet.

Du kan læse anbefalingerne fra Oplandsudvalget (åbner i nyt vindue) og sende et skriftligt høringssvar på Deltagelsesportalen (åbner i nyt vindue). Fristen er 1. juni 2021.

Anbefalingerne vil desuden blive behandlet i Kulturudvalget og Teknisk Udvalg.