Oplandsudvalget er nedsat af Aarhus Byråd som et et-årigt § 17.4 udvalg.